Met ingang van vandaag zijn de tarieven voor het jaar 2024 geïmplementeerd in de reserveringssystemen van het CBR. Dit betekent dat je nu al examens voor het komende jaar kunt inplannen. Hier volgen de tarieven voor 2024:

  • Theorie-examen motor (A), auto (B), bromfiets/brommobiel (AM): €48,00 (een stijging van het huidige tarief van €41,00).
  • Praktijkexamen auto (B, BE): €136,50 (vergeleken met het huidige tarief van €125,75).
  • Praktijkexamen vrachtauto (C, C1, CE, C1E) en bus (D, D1, DE, D1E): €261,55 (in vergelijking met het huidige tarief van €244,45).
  • Gezondheidsverklaring medische beoordeling: €44,50 (in tegenstelling tot het huidige tarief van €41,00).

De tarieven voor particuliere examens vertonen een stijging van 8,5 procent, terwijl beroepsexamens (CCV) een stijging van 7 procent laten zien. Deze aanpassing is in lijn met de gemiddelde stijging van de consumentenprijsindex tussen augustus 2022 en juli 2023. Voor particuliere theorie-examens wordt in 2024 een toeslag van €3,50 toegepast om de opgelopen kosten voor fraudebeheersing te dekken. Het CBR houdt zich aan tarieven die kostendekkend zijn en die zonder winstoogmerk worden vastgesteld.

Opmerkelijk is dat de tarieven voor professionele examenproducten, overeenkomstig het advies van de Centrale Gebruikersraad, worden verhoogd met 7,0 procent, in plaats van de oorspronkelijke 8,5 procent. Deze bijstelling weerspiegelt de mildere recessie die de transport- en logistieke sector de afgelopen twee kwartalen heeft ervaren, waardoor de kostenstijging niet volledig aan de afnemers kan worden doorberekend. Het CBR erkent de cruciale maatschappelijke en economische rol van deze sector.

De tariefverhogingen zijn mede het gevolg van de toenemende kosten voor fraudebestrijding en beveiliging van de vragenbanken. De toeslag van €3,50 voor particuliere theorie-examens is bedoeld om een deel van deze bijkomende kosten te dekken. Maatregelen zoals de aanschaf van handscanners, de inzet van extra beveiligers, nieuwe ID-scanners en cybersecurity-initiatieven dragen bij aan een verhoogde bescherming van de vragenbanken tegen fraude.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/tarieven-examens-2024-bekend-reserveren-mogelijk.htm

This post is also available in: Engels Portugees, Portugal